Registar ovlaštenih revizora

Salihović Namik


Matični broj registra RKFBiH:
20000450


Licenca:
reg.br. 3090024138
14.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EX-PROFESSO" d.o.o. Sarajevo
Dr. Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7