Registar ovlaštenih revizora

Besarović Altijana


Matični broj registra RKFBiH:
200000230


Licenca:
reg.br. 3090002118
23.01.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.01.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"BILANS" d.o.o. Sarajevo,
ul. Ljubljanska 16a Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7