Registar ovlaštenih revizora

Beganović Aida


Matični broj registra RKFBiH:
20000420


Licenca:
reg.br. 3090260104
26.08.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7