Registar ovlaštenih revizora

Milićević Marijana


Matični broj registra RKFBiH:
20000360


Licenca:
reg.br. 3080025137
14.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7