Registar ovlaštenih revizora

Sušac Nevenka


Matični broj registra RKFBiH:
20000350


Licenca:
reg.br. 3070243104
29.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7