Registar ovlaštenih revizora

Vidaković Slobodan


Matični broj registra RKFBiH:
200002240


Licenca:
reg.br. 3110308107
10.10.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.10.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7