Registar ovlaštenih revizora

Talić Fikret


Matični broj registra RKFBiH:
200002210


Licenca:
reg.br. 3040293106
26.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7