Registar ovlaštenih revizora

Zuko Nermin


Matični broj registra RKFBiH:
200000020


Licenca:
reg br. 3090134101
06.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 06.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"Zuko" d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 185, Sarajevo, Ilidža


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7