Registar ovlaštenih revizora

Jakupović Divković Ismeta


Matični broj registra RKFBiH:
200002040


Licenca:
reg.br. 3030209104
04.08.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7