Registar ovlaštenih revizora

Alihodžić Advija


Matični broj registra RKFBiH:
200002030


Licenca:
reg.br. 3090013107
04.08.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7