Registar ovlaštenih revizora

Junuzović Paša


Matični broj registra RKFBiH:
200001970


Licenca:
reg.br. 3040051108
28.06 2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7