Registar ovlaštenih revizora

Cvijanović Zoran


Matični broj registra RKFBiH:
200001920


Licenca:
reg.br. 3060062167
17.08.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7