Registar ovlaštenih revizora

Moranjkić Bešlaga


Matični broj registra RKFBiH:
200001910


Licenca:
reg.br. 3090180104
28.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7