Registar ovlaštenih revizora

Bahtanović Sead


Matični broj registra RKFBiH:
200000180


Licenca:
reg.br. 3090101100
19.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"DELOITTE" d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7