Registar ovlaštenih revizora

Bandić Dubravka


Matični broj registra RKFBiH:
200001840


Licenca:
reg.br. 3070176106
19.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"IVANJ" d.o.o. Čapljina
ul. Ante Starčevića bb, Čapljina


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7