Registar ovlaštenih revizora

Salihović Haladin


Matični broj registra RKFBiH:
200001820


Licenca:
reg.br. 3090057161
26.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7