Registar ovlaštenih revizora

Kitić Milenko


Matični broj registra RKFBiH:
200001750


Licenca:
reg.br. 3070046168
29.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7