Registar ovlaštenih revizora

Omerović Mirsada


Matični broj registra RKFBiH:
200001700


Licenca:
reg.br. 3090054101
31.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 31.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7