Registar ovlaštenih revizora

Kasumović-Bakarević Indira


Matični broj registra RKFBiH:
200001640


Licenca:
reg.br. 3090094107
20.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7