Registar ovlaštenih revizora

Đug Omer


Matični broj registra RKFBiH:
200001630


Licenca:
reg.br. 3010132102
31.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 31.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJSKA KUĆA" d.o.o. Bihać
ul. Skendera Kulenovića br.17, Bihać


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7