Registar ovlaštenih revizora

Kovačević Esma


Matični broj registra RKFBiH:
200001570


Licenca:
reg.br. 3010348104
27.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA KOVAČEVIĆ" d.o.o. Bihać
ul. Bihaćke Republike B-K 4/4, Bihać


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7