Registar ovlaštenih revizora

Kordić Dina


Matični broj registra RKFBiH:
200001510


Licenca:
reg.br. 3090100102
20.04.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.04.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7