Registar ovlaštenih revizora

Šljokić Berna


Matični broj registra RKFBiH:
200000150


Licenca:
reg.br. 3090003116
12.01.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 12.01.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
„RSM BH“ d.o.o. Sarajevo
Milana Preloga br. 12 (Bosmal City Center), Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7