Registar ovlaštenih revizora

Kazić Meliha


Matični broj registra RKFBiH:
200001470


Licenca:
reg.br. 3010018160
22.04.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.04.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7