Registar ovlaštenih revizora

Herić Kasim


Matični broj registra RKFBiH:
200001460


Licenca:
reg.br. 3070089101
20.04.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.04.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
Firma i adresa revizorskog društva:
„REFK“ d.o.o. Konjic, Kolonija do br.18, Konjic


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7