Registar ovlaštenih revizora

Balavac Neđad


Matični broj registra RKFBiH:
200001450


Licenca:
reg.br. 3070137108
11.08.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.08.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA CONTO" d.o.o. Mostar
Tekija lamela br.3, Mostar


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7