Registar ovlaštenih revizora

Prašljivić Kerima


Matični broj registra RKFBiH:
200001440


Licenca:
reg.br. 3090048103
17.08.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVKER" d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7