Registar ovlaštenih revizora

Hajdarbegović Abida


Matični broj registra RKFBiH:
200001430


Licenca:
reg.br. 3030231108
27.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7