Registar ovlaštenih revizora

Kapić Reuf


Matični broj registra RKFBiH:
200001420


Licenca:
reg.br. 3030277101
28.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7