Registar ovlaštenih revizora

Hafizović Maja


Matični broj registra RKFBiH:
200001380


Licenca:
reg.br. 3090855192
11.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7