Registar ovlaštenih revizora

Hafizović Maja


Matični broj registra RKFBiH:
200001380


Licenca:
reg.br. 3090188107
28.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"ERNST & YOUNG" d.o.o. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7