Registar ovlaštenih revizora

Mehić Ljiljana


Matični broj registra RKFBiH:
200001370


Licenca:
reg.br. 3010274102
04.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REMES" d.o.o. Bihać
Mehmedalije Maka Dizdara 6/2, Bihać


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7