Registar ovlaštenih revizora

Ivanković Draženka


Matični broj registra RKFBiH:
200001220


Licenca:
reg.br. 3070031145
18.08.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 18.08.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"FINACO-R" d.o.o. Mostar, ul. Mile Budaka br.123a, Mostar


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7