Registar ovlaštenih revizora

Mujan Kasim


Matični broj registra RKFBiH:
200001170


Licenca:
reg. br. 3090043161
29.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EMAM" BCG d.o.o. Sarajevo,
ul. Hamdije Kreševljakovića br.18/II, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7