Registar ovlaštenih revizora

Mijatović Dragan


Matični broj registra RKFBiH:
200001160


Licenca:
reg.br. 3070050160
11.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"BDO" d.o.o. Mostar
ul. Zagrebačka br. 3a, Mostar


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7