Registar ovlaštenih revizora

Dervišić Nijaz


Matični broj registra RKFBiH:
200001150


Licenca:
reg.br. 3090034145
25.10.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 25.10.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA DERVI" d.o.o. Jajce
ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića br.17, Jajce


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7