Registar ovlaštenih revizora

Omeragić Faruk


Matični broj registra RKFBiH:
200001120


Licenca:
reg.br. 3030044162
28.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVCONT" d.o.o. Gradačac
ul. Branilaca grada bb, Gradačac


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7