Registar ovlaštenih revizora

Bogut Marija


Matični broj registra RKFBiH:
200001110


Licenca:
reg.br. 3080055167
28.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REV BLEK" d.o.o. Grude,
ul. Kralja Tomislava br.27, Grude


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7