Registar ovlaštenih revizora

Ribičić Latinović Katarina


Matični broj registra RKFBiH:
200001100


Licenca:
reg.br. 3080009115
24.03.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.03.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
REVIVA d.o.o. Ljubuški, ul. Andrijice
Šimića bb, Ljubuški


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7