Registar ovlaštenih revizora

Gazibegović Husref


Matični broj registra RKFBiH:
200001030


Licenca:
reg.br. 3090191101
29.04.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.04.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7