Registar ovlaštenih revizora

Šabić Elvira


Matični broj registra RKFBiH:
200000100


Licenca:
reg.br. 3090334107
04.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7