Registar društava za reviziju

BDO d.o.o. Banja Luka


Adresa:
Jevrejska 24, Banja Luka


ID broj:
4400878260000

Registarski broj licence FMF:
9120035135

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000940


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Velemir Janjić
Tel. 051 225-010
E-mail: velemir.janjic@bdo.ba
www.bdo.ba
www.bdo.co.rs/sr-latn-cs/lokacije/banja-luka


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Milovan Popović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Društvo za reviziju „BDO“ d.o.o. Beograd
Poslovna adresa: ul. Knez Mihajlova br.10, Beograd, Srbija
Učešće u osnivačkom kapitalu:  100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Velemir Janjić
Reg.broj licence FMF: 3120014174
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Florjan Tibor
Reg.broj licence FMF: 3121249191
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Milovan Popović
Poslovna adresa: ul. Knez Mihajlova br.10, Beograd
 


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7