Registar društava za reviziju

INTERCONS d.o.o. Zenica


Adresa:
Begagića put 8, Zenica


ID broj:
4218183300008

Registarski broj licence FMF:
9040399108

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000860


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Munir Serdarević
Tel.: 032 246 654
E-mail: revizija@intercons.ba
www.intercons.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Branka Serdarević, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Munir Serdarević
Poslovna adresa:  Begagića put 8, Zenica
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Munir Serdarević
Reg.broj licence FMF: 3040029161 
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Branka Serdarević
Poslovna adresa: Begagića put 8, Zenica


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7