Registar društava za reviziju

REVIZIJA CONTO d.o.o. Mostar


Adresa:
Tekija lamela br. 3, Mostar


ID broj:
4227344660009

Registarski broj licence FMF:
9070361101

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000850


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Neđad Balavac
Tel.: 036 577-539
E-mail: revizija_conto@yahoo.com


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mersija Balavac, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Neđad Balavac
Poslovna adresa: Tekija lamela br.3, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Neđad Balavac
Reg.broj licence FMF: 3070137108
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mersija Balavac
Poslovna adresa: Tekija lamela br.3, Mostar


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7