Registar društava za reviziju

ECON PLUS d.o.o. Brčko Distrikt BiH


Adresa:
Fra Serafina Zečevića br.15, Brčko


ID broj:
4600208410000

Registarski broj licence FMF:
9110388106

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000830


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Velida Sarajlić
Tel.: 035 270-115
E-mail: azrakapic@hotmail.com


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Reuf Kapić

 

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Reuf Kapić
Poslovna adresa: Rudarska br.49, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Reuf Kapić
Reg.broj licence FMF: 3030277101
Angažiran kao: Zaposlenik

 

Ime i prezime: Abida Hajdarbegović
Reg.broj licence FMF: 3030231108
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Reuf Kapić
Poslovna adresa: Rudarska br.49, Tuzla


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7