Registar društava za reviziju

ERNST & YOUNG d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


ID broj:
4201625380006

Registarski broj licence FMF:
9090011116

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000800


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osobe: Elma Heco
Tel: 033 296-307
Fax: 033 296-309
E-mail: info@ba.ey.com
www.ey.com/ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Zvonimir Madunić, direktor,
Ivan Rakić, prokurist.

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Preduzeće za reviziju Ernst & Young d.o.o. Beograd
Poslovna adresa: Antifašističke borbe 13A, Beograd, Srbija
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Ašćerić Amela
Reg.broj licence FMF: 3090002167
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Hodžić Nadina
Reg.broj licence FMF: 3090003165
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Adnan Hajdarević
Reg.broj licence FMF: 3090008172
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Tarik Alijagić
Reg.broj licence FMF: 3090014188
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Ivana Lazarević Soldat 
Reg.broj licence FMF: 3120045186
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Zvonimir Madunić
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

Ime i prezime: Ivan Rakić
Poslovna adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

 

Članstva u mreži: Društvo je član Ernst & Young Global Limited


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7