Registar društava za reviziju

REVIKONTO d.o.o. Brčko


Adresa:
Jelenke Voćkić 8, Brčko, Brčko distrikt BiH


ID broj:
4600222750000

Registarski broj licence FMF:
9110416105

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000680


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Avdija Sulejmanović
mob. 061 162-142
e-mail: sulejmanovicavdija@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Avdija Sulejmanović, osnivač
Mirsada Selimović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Avdija Sulejmanović
Poslovna adresa: Jelenke Voćkić 8, Brčko, Brčko distrikt BiH
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Avdija Sulejmanović
Reg.broj licence FMF: 3090063169
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirsada Selimović
Poslovna adresa: Jelenke Voćkić 8, Brčko, Brčko distrikt BiH


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7