Registar društava za reviziju

MUJAN FINANCE d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 18/II, Sarajevo


ID broj:
4200157050005

Registarski broj licence FMF:
9090411100

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000650


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoaba: Kasim Mujan
tel. 033 222.172
e-mail: info@m-finance.ba
www.m-finance.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Velida Mehić, direktor
Kasim Mujan, prokurist
Hatidža Demić, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Kasim Mujan
Poslovna adresa: Hamdije Kreševljakovića 18/II, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Kasim Mujan
Reg.broj licence FMF: 3090043161
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Velida Mehić
Poslovna adresa: Hamdije Kreševljakovića 18/II, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7