Registar društava za reviziju

REVIZIJA ŠKAMO d.o.o. Tuzla


Adresa:
Aleja Alije Izetbegovića 22, Tuzla


ID broj:
4209806050009

Registarski broj licence FMF:
9030384102

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000420


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Adil Škamo
tel. 035 245-493
mob. 061 151-690
e-mail: adil.skamo88@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Adil Škamo, osnivač
Aida Škamo, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Adil Škamo
Poslovna adresa: Aleja Alije Izetbegovića 22, Tuzla
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Adil Škamo
Reg.broj licence FMF: 3090099106
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Aida Škamo
Poslovna adresa: Aleja Alije Izetbegovića 22, Tuzla
Ime i prezime: Adila Škamo
Poslovna adresa: Aleja Alije Izetbegovića 22, Tuzla


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7