Registar društava za reviziju

REVIKO d.o.o. Travnik


Adresa:
Šumeće 156, Travnik


ID broj:
4236128520005

Registarski broj licence FMF:
9060426104

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000390


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Marija Bećiragić
tel/fax 030 518-372
mob. 061 183-032


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Marija Kajmaković, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Marija Bećiragić
Poslovna adresa: Šumeće 156, Travnik
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Marija Bećiragić
Reg.broj licence FMF: 3060303108
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Marija Kajmaković
Poslovna adresa: Šumeće 156, Travnik


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7