Registar društava za reviziju

ASKOM d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Podgaj 3, Sarajevo


ID broj:
4200219850003

Registarski broj licence FMF:
9090385106

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000280


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Asim Sijerčić
mob. 061 140-569
e-mail: asim.sijercic@epn.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje: Mirsad Hadžić, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Asim Sijerčić
Poslovna adresa:  Podgaj 3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%

Ime i prezime/naziv: Sanel Paloš
Poslovna adresa:  Podgaj 3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 40%

Ime i prezime/naziv: Mirsad Hadžić
Poslovna adresa:  Podgaj 3, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu: 20%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sanel Paloš
Reg.broj licence FMF: 3090034178
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Emir Gežo
Reg.broj licence FMF: 3090023163
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Mirsad Hadžić
Poslovna adresa: Podgaj 3, Sarajevo


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7